Utdeling av Ingrid Aunes Minnepris

Evenemangsinformation

I 2020 deles Ingrid Aunes Minnepris ut for første gang. Vi ønsker velkommen til prisutdeling og foredrag fra prisvinnerne på Litteraturhuset!

Svært mange sterke kandidater ble nominert, og styret har besluttet at det blir delt ut to priser i år. Prisene tildeles forsker Kjølv Egeland og journalist Maren Sæbø.

NB: På grunn av smittevern vil det være svært begrenset antall plasser. Kun de som har hentet ut billett her kan komme.  Arrangementet vil i tillegg bli strømmet. Alle som ønsker å være med,enten fysisk eller digitalt, melde seg som interesserte i dette arrangementet.

Utenriksjournalist Maren Sæbø, en av årets to vinnere har i sitt arbeid hatt særlig fokus på å formidle årsakssammenhenger og menneskers historier fra det afrikanske kontinent.

"I ei tid hvor det er lett å bli nærsynt, ville Ingrid minnet oss om å løfte blikket. Hun visste at de utfordringene vi møtte hjemme, også var en del av utfordringene andre steder. Om du bor i Malvik, Oslo eller Juba. Dette utsynet møter ikke alltid vi journalister i korridorene hos Forsvars- eller Utenriksdepartementet, og svært sjelden fremmet med så mye engasjement", sier Sæbø.

Den andre vinneren, forsker Kjølv Egeland, er postdoktor ved Senter for internasjonale studier på Sciences Po i Paris og har sett på Norges rolle i arbeidet for å forby atomvåpen.

"Det er stort for meg å få denne prisen. Jeg er glad for at komiteen og Stiftelsen Ingrid Aunes minnefond har valgt å sette fokus på kjernefysisk nedrustning. I en tid preget av opprustning og sabelrasling, er vi nødt til å spørre oss hva vi kan lære av historien og hvordan vi kan bli en del av løsningen", sier Egeland.

Som en del av utdelingen vil Egeland og Sæbø holde foredrag med utgangspunkt i sitt arbeid og engasjement. Deltakere på arrangementet kan se frem til to svært aktuelle foredrag, om de politiske motsetningene og spenningen som ligger i spørsmålet om kjernefysisk nedrustning og om hvilken rolle journalistikken skal spille for å løfte glemte konflikter.

Program:
Velkommen v/styreleder
Kulturinnslag v/Ole og Silje huleboer
Utdeling av Ingrid Aunes minnepris 2020
Vinnerforedrag v/Kjølv Egeland
Vinnerforedrag v/Maren Sæbø

Prisen deles ut på Ingrids bursdag 19. oktober. Velkommen!

Om Stiftelsen Ingrid Aunes Minnefond:
Etter at Ingrid Aune døde i en båtulykke 1. august 2019, ble Stiftelsen Ingrid Aunes minnefond opprettet for å videreføre arbeidet hennes innenfor nedrustning, fredsarbeid, likestilling og kvinners rettigheter i konflikt. Stiftelsen vil hvert år dele ut Ingrid Aunes minnepris til noen som har gjort et vitenskapelig eller journalistisk arbeid for å løfte et av temaene hun var opptatt av. Stiftelsen er godkjent av Lotteri- og stiftelsestilsynet og Innsamlingskontrollen.

https://www.ingridaunesminne.com/

Restriktioner

Hvis du ikke føler deg bra, og særlig om du føler luftveisinfeksjonssymptomer, så må du bli hjemme.
God håndhygiene er viktig og håndvask er det sikreste og mest effektive smitteverntiltaket.
Hold én meters avstand til hverandre hele tiden. Bli sittende på stolen du får tildelt. Av smittevernshensyn er det ikke tillatt å flytte på stolene eller bytte plass underveis.